Dziś jest poniedziałek, 13.07.2020, imieniny Irwina, Margarety
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Szkoła Podstawowa w Malanowie » Aktualności » Informacja o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Informacja o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Informacja o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Uczniów klas ósmych, informujemy, że wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy pobrać ze strony wybranej szkoły, uzupełnić, podpisać i złożyć w terminach podanych przez MEN.

  • od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia 2020r. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną w szkołach 12 sierpnia 2020r.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego może odbywać się za pomocą stron internetowych tych szkół.

Od 13 do 18 sierpnia 2020r. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020r.

Informacje o zasadach rekrutacji do szkół umieszczone są na stronach internetowych szkół. 

I LO w Turku:

https://www.liceum.turek.pl/lo/index.php/pl/rekrutacja-menu-nav

Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich:

https://zsrkaczki.edu.pl/rekrutacja-2020-2021/

Zespół Szkół Technicznych w Turku:

https://www.zst.net.pl/index.php/rekrutacja/oferta-edukacyjna

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu

http://plastyk-koscielec.pl/rekrutacja-2019-2020?view=tabs

Marek Nowicki

 


Pozostałe aktualności