Dziś jest poniedziałek, 27.05.2024, imieniny Jana, Juliusza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Szkoła Podstawowa w Malanowie » Historia szkoły

Historia szkoły

JAK TO ZE SZKOŁĄ W MALANOWIE BYŁO...

 „Od najdawniejszych czasów człowiekowi towarzyszy nauka. Uczył się on jako dziecko i jako dorosły. Początkowo, naśladując innych. Z czasem zaczęto nauce poświęcać specjalnie wyznaczony czas. Osoby przygotowane do nauczania dzieci przekazywały im wiadomości o świecie, zwyczajach, obrzędach  i pomagały uzyskać umiejętności niezbędne do życia …”

 Malanowska społeczność zawsze dbała o edukowanie dzieci i młodzieży, dlatego też początkowo nauczanie odbywało się w różnych miejscach i nierzadko w bardzo trudnych warunkach.

Według opinii najstarszych mieszkańców Malanowa do 1946 roku nauka odbywała się w prywatnych domach, ponieważ wieś nie posiadała budynku szkolnego. Od 1946 roku na budynek szkolny przystosowano malowniczy dworek szlachecki rodziny Doruchowskich, otoczony przepięknym modrzewiowo – lipowym parkiem. W dworku tym dzieci uczyły się do 22 grudnia 1968 roku. W międzyczasie miała miejsce ważna uroczystość – 20 lipca nadano szkole imię Powstańców Wielkopolskich. Szczególnie cenną pamiątką z tej ceremonii są wpisy do Księgi Pamiątkowej grupy powstańców obecnych na uroczystości.

Jak wcześniej wspomniano 22 grudnia 1968 roku oddano do użytku nowy obiekt, obecnie zlokalizowany przy ulicy Szkolnej 14. Naukę w nowej szkole pod kierownictwem Zygmunta Pełczyńskiego kontynuowało 290 uczniów w 6 izbach lekcyjnych, 2 pracowniach i sali gimnastycznej.

Wkrótce szkołę odwiedził Przewodniczący Rady Państwa Marszałek Polski Marian Spychalski, rodak malanowskiej ziemi. Wydarzenie to  dla całej społeczności szkolnej było ogromnym przeżyciem.

W 1969 roku kierownikiem szkoły zostaje p. Józef Bocian i pozostaje na tym stanowisku cztery lata, ponieważ w roku 1973 wprowadzono funkcję gminnego dyrektora, którą powierzono p. Ignacemu Kurpikowi. Kierował 12 placówkami z terenu gminy Malanów (szkołami podstawowymi) i przedszkolem.

 W historii szkoły nie można pominąć tak ważnego faktu jak wizyta w naszej szkole Edmunda Niziurskiego w roku 1976. Pisarz spotkał się z uczniami, rozmawiał z nauczycielami oraz dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej. Spotkanie to na długo pozostało w pamięci całej społeczności szkolnej i do dziś wspominane jest przy okazji różnych uroczystości.

W tym samym roku nastąpiła zmiana na stanowisku gminnego dyrektora. Został nim p. Kazimierz Nowicki. W Szkole Podstawowej w Malanowie pracowało wówczas 21 nauczycieli. Można zauważyć, że w ciągu 7 lat liczba nauczycieli pracujących w tej szkole wzrosła prawie 50 %.

I tak do roku 1984, kiedy to placówki oświatowe zostały przyporządkowane gminom. Pan Kazimierz Nowicki został Inspektorem Oświaty i Wychowania. Natomiast funkcję dyrektora szkoły w Malanowie przejęła w roku 1986 p. Bogusława Nowicka.

Szybko okazuje się, że nowy budynek szkolny jest za mały i nie spełnia oczekiwań i potrzeb, w związku z czym pani dyrektor podjęła decyzję o rozpoczęciu rozbudowy. W planach miała dobudowanie nowego skrzydła.

Prace nad rozbudową szkoły kontynuowała pani Kazimiera Filipowicz, która funkcję dyrektora szkoły objęła 1. września 1991 roku.

Szybkimi krokami zmierzamy do roku 1998. W związku z reformą szkolnictwa placówka otrzymuje status Zespołu Szkół. W budynku, na szczęście już rozbudowanym, mieszczą się Szkoła Podstawowa i  Gimnazjum. W tym roku odbyła się tu ostatnia w historii Konińskiego Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1998/1999. Na tę ważną uroczystość przybyli zaproszeni goście, między innymi Naczelnik Wydziału Ministra Edukacji Narodowej p. Maria Branecka, Senator Rzeczpospolitej Polskiej p. Ryszard Sławiński, Kurator Oświaty w Koninie dr T. Olejniczak, przedstawiciel Krajowego Departamentu Kuratorów Oświaty, przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, członkowie Rady Gminy, członkowie oddziału Zarządu ZNP, Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Koninie p. B. Kwolek, prezesi urzędów, dyrektorzy szkół.

Mimo oddania do użytku nowego skrzydła z ośmioma izbami lekcyjnymi, szkoła nadal nie spełniała oczekiwań. Uczyło się w niej 438 uczniów w 16 oddziałach, pracowało 31 nauczycieli. Lekcje odbywały się na dwie zmiany.

W 2001 roku władze gminy podjęły decyzję o budowie obiektu, w którym mogliby się uczyć uczniowie klas gimnazjalnych. 12. sierpnia 2001 roku poświęcono plac pod budowę gimnazjum, a już 1 września 2003 roku nastąpiło rozwiązanie Zespołu Szkół. Uczniowie gimnazjum rozpoczęli naukę w nowym budynku przy ulicy Parkowej.

W tym samym roku p. dyrektor Kazimiera Filipowicz przeszła na emeryturę, a dyrektorem Szkoły Podstawowej została p. Janina Kurpik, która funkcję dyrektora pełniła do sierpnia 2008 roku.

W związku z przejściem p. Janiny Kurpik na emeryturę od 2008 roku szkolnego obowiązki dyrektora pełni p. Marek Nowicki.

Patrząc z perspektywy czasu można stwierdzić, iż szkoła w ciągu wszystkich okresów swojego istnienia miała szczęście do dobrego i ustabilizowanego zespołu oraz dyrekcji, która kompetentnie kierowała  swoimi pracownikami , a powierzone obowiązki wypełniała z największym oddaniem.

 Nasza szkoła w każdym okresie dobrze wywiązywała się z postawionych przed nią celów. 

 Na swoim koncie mamy liczne osiągnięcia, od 1 października 2004 roku posiadamy certyfikat „Szkoła z klasą”. Nasi uczniowie uczestniczą i odnoszą sukcesy w wielu olimpiadach, konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych  na szczeblu gminnym, rejonowym, powiatowym i wojewódzkim.

Staramy się też rozwijać zainteresowania swoich uczniów. Dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i kółkach przedmiotowych.

Nasi uczniowie godnie reprezentują i rozsławiają dobre imię  szkoły na różnego rodzaju imprezach środowiskowych i okolicznościowych  takich jak : Dni Malanowa, Dzień Seniora, Gminny Festiwal Piosenki, Pikniki Rodzinne itp.

 Każdego roku uczniowie z wielkim zaangażowaniem włączają się we wszystkie akcje charytatywne organizowane na terenie gminy niosąc pomoc potrzebującym.

Na szczególną uwagę zasługują licznie organizowane wyjazdy, wycieczki i „zielone szkoły”, dzięki którym dzieci mogą poszerzać swoje horyzonty, zdobywać wiedzę i nowe doświadczenia. Bo jak mawiał  S. Konarski „naszym celem jest nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, lecz także uszlachetnianie serc i dusz”.

 Należy również podkreślić ,iż szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, która dokłada wszelkich starań, by nie tylko dobrze przygotować  dzieci do dalszej nauki, ale i wpoić im szacunek do tradycji, historii, drugiego człowieka i samych siebie.

Efekty tych starań  są najlepiej widoczne w wynikach jakie uczniowie osiągają na sprawdzianach kompetencji.

Podsumowując, można stwierdzić, iż to wszystko jest dowodem aktywności nauczycieli pracujących w tej szkole. Oblicze  placówki bowiem tworzy jej tradycja, przeszłość oraz teraźniejszość. Każdy z nas ma szansę  zaznaczyć swoje miejsce i wnieść wkład w podnoszenie poziomu edukacji oraz rozwój życia pozaszkolnego.

Na koniec warto przypomnieć  słynne zawołanie A. Mickiewicza:
”…niech tu wieczny ma przybytek Ojczyzna, Nauka, Cnota…”.

                                                                                         Urszula Kamińska

                                                                                        Magdalena Nowicka